سیگنال ارز دیجیتال

همه چیز با بایننس فارسی قابل تصور است!

سیگنال ارز دیجیتال؛ ما در بایننس فارسی 4 نوع پلن برای شما عزیزان تدارک دیده ایم و علاوه بر آن به شما به صورت رایگان آموزش می دهیم که چگونه از این سیگنال ها استفاده کنید.

تیم سیگنال ارز دیجیتال از تحلیگران و تریدرهای حرفه ای تشکیل شده است و علاوه بر آن یک نفر هم پشتیبان و مسئول فرستادن سیگنال ها در کانال تلگرام مخصوص به خودش است. تا همگی تمرکز خاص خود را داشته باشند. فقط یادتان باشد که حتما قبلش آموزش هایی که برای شما ارسال می شود را ببینید 🙂

شما در ابتدا می توانید گزارش ویدیویی کانال‌های سیگنال را مشاهده و سپس اقدام به تهیه اشتراک ویژه کنید.

تمامی سیگنال ها در کانال تلگرام خصوصی مربوطه ارسال می شود و صرافی‌های موردنظر Binance, CoinEX, KuCoin, Bybit, OkEX می باشد.

لوگو صرافی بایننس
لوگو کوینکس
لوگو کوکوین
اوکی ایکس
لوگو بای بیت

تمامی سیگنال های ارز دیجیتال مربوط به صرافی بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس هستند، اما برای نگهداری بلند مدت فرقی ندارد چه صرافی هستید و بهتر است از کیف پول استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال Binance

سیگنال رایگان ارز دیجیتال بایننس

سیگنال رایگان ارز دیجیتال Binance

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ
سیگنال های دیلی
گزارش وضعیت مارکت

سیگنال ارز دیجیتال اسپات بایننس

سیگنال اسپات ارز دیجیتال Binance

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد

سیگنال ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز بایننس

سیگنال اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال Binance

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز بایننس

سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال Binance

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

تمامی سیگنال های ارز دیجیتال مربوط به صرافی بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس هستند، اما برای نگهداری بلند مدت فرقی ندارد چه صرافی هستید و بهتر است از کیف پول استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال CoinEX

سیگنال رایگان ارز دیجیتال کوینکس

سیگنال رایگان ارز دیجیتال CoinEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ
سیگنال های دیلی
گزارش وضعیت مارکت

سیگنال ارز دیجیتال اسپات کوینکس

سیگنال اسپات ارز دیجیتال CoinEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد

سیگنال ارز دیجیتال اسپات و پرپچوال کوینکس

سیگنال اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال CoinEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

سیگنال ارز دیجیتال پرپچوال کوینکس

سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال CoinEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

تمامی سیگنال های ارز دیجیتال مربوط به صرافی بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس هستند، اما برای نگهداری بلند مدت فرقی ندارد چه صرافی هستید و بهتر است از کیف پول استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال KuCoin

سیگنال رایگان ارز دیجیتال کوکوین

سیگنال رایگان ارز دیجیتال KuCoin

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ
سیگنال های دیلی
گزارش وضعیت مارکت

سیگنال ارز دیجیتال اسپات کوکوین

سیگنال اسپات ارز دیجیتال KuCoin

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد

سیگنال ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز کوکوین

سیگنال اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال KuCoin

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز کوکوین

سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال KuCoin

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

تمامی سیگنال های ارز دیجیتال مربوط به صرافی بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس هستند، اما برای نگهداری بلند مدت فرقی ندارد چه صرافی هستید و بهتر است از کیف پول استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال OkEX

سیگنال رایگان ارز دیجیتال اوکی ایکس

سیگنال رایگان ارز دیجیتال OkEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ
سیگنال های دیلی
گزارش وضعیت مارکت

سیگنال ارز دیجیتال اسپات اوکی ایکس

سیگنال اسپات ارز دیجیتال OkEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد

سیگنال ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز اوکی ایکس

سیگنال اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال OkEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز اوکی ایکس

سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال OkEX

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

تمامی سیگنال های ارز دیجیتال مربوط به صرافی بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس هستند، اما برای نگهداری بلند مدت فرقی ندارد چه صرافی هستید و بهتر است از کیف پول استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال Bybit

سیگنال رایگان ارز دیجیتال بای بیت

سیگنال رایگان ارز دیجیتال Bybit

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ
سیگنال های دیلی
گزارش وضعیت مارکت

سیگنال ارز دیجیتال اسپات بای بیت

سیگنال اسپات ارز دیجیتال Bybit

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد

سیگنال ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز بای بیت

سیگنال اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال Bybit

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
پیشنهاد سبد هولد
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز بای بیت

سیگنال فیوچرز ارز دیجیتال Bybit

ویدیوی نحوه کار با سیگنال ها
سیگنال های اسکالپ روزانه
سیگنال های دیلی هفتگی
پشتیبانی ویژه
تحلیل بیت کوین
گزارش وضعیت مارکت
ویدیوی سر به سر کردن
چگونه لیکویید نشویم؟
چگونه ضرر ندهیم؟

24/7

از شما پشتیبانی می‌کنیم

هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز در کنارتان هستیم. به هر سوال و مشکلی از طریق تلگرام پاسخ می‌دهیم.

98٪

دوستانی که از ما راضی هستند

ما مشتری‌های خوشحال بسیاری داریم. امیدواریم استفاده از بایننس فارسی، لبخند رضایت شما را نیز به همراه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال هفتگی رایگان

شما تنها با تحلیل تکنیکال قادر خواهید بود، روزانه بیش از 100% پولی که وارد معاملات می‌کنید، سود کسب کنید. البته که همیشه تبدیل به سود نمی‌شود و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و … نقش مهمی دارند.

سیگنال رایگان ارز دیجیتال

برای اینکه به ما اعتماد کنید، ما قسمتی را به سیگنال‌های رایگان صرافی های آنلاین اختصاصی دادیم تا از نحوه کار و سود ما به خوبی سر در آورده و سپس تصمیم نهایی را بگیرید و با ما همگام شوید. برای دریافت این سیگنال ها کافی است شبکه های اجتماعی ما از قبیل اینستاگرام و تلگرام را دنبال کنید.

به‌صرفه‌ترین تعرفه‌ها

برای اینکه این دریچه رویایی را به شما نشان دهیم، برخی قابلیت ها را به صورت رایگان قرار داده ایم و هنگامی که تصمیم شما جدی شود، مطمئن‌ایم فقط در هفته اول کل مبلغ سرمایه گذاری کرده روی دانش خودتان به شما باز می گردد

آموزش رایگان کار با صرافی بایننس Binance (آپدیت 2021)

برای اینکه به دنیای بی نهایت ها وارد شوی، آماده ای؟
پس بزن بریم :))

آموزش رایگان کار با صرافی کوینکس Coinex (آپدیت 2021)

برای اینکه به دنیای بی نهایت ها وارد شوی، آماده ای؟
پس بزن بریم :))

آموزش رایگان کار با صرافی کوکوین KuCoin (آپدیت 2021)

برای اینکه به دنیای بی نهایت ها وارد شوی، آماده ای؟
پس بزن بریم :))

آموزش رایگان کار با صرافی اوکی‌ایکس OKEX (آپدیت 2021)

برای اینکه به دنیای بی نهایت ها وارد شوی، آماده ای؟
پس بزن بریم :))

آموزش رایگان کار با صرافی بای‌بیت Bybit (آپدیت 2021)

برای اینکه به دنیای بی نهایت ها وارد شوی، آماده ای؟
پس بزن بریم :))

سوالات متداول سیگنال ارز دیجیتال

پرسش و پاسخ بیشترین سوالاتی که کاربران از پشتیبانان بایننس فارسی می پرسند را به صورت یکجا بخوانید تا تمامی ابهامات برای شما رفع شود.

سیگنال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

سیگنال های ارز دیجیتال در واقع تحلیل ها و پیشنهادات خرید و فروشی از سمت تیم سیگنال هستند که برخی کاربران برای اینکه درگیر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نشوند، ارائه می شود.

شما چند نوع اشتراک سیگنال ارز دیجیتال ارائه می دهید؟

تیم سیگنال بایننس فارسی 4 نوع اشتراک ارز دیجیتال برای شما کاربران عزیز در نظر گرفته است:
1. سیگنال رایگان ارز دیجیتال
2. اشتراک VIP سیگنال ارز دیجیتال اسپات
3. اشتراک VIP سیگنال ارز دیجیتال فیوچرز
4. اشتراک VIP سیگنال ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز
شما با مهارت و تجربه ای که دارید، می توانید در هر کدام از کانال های VIP عضو شوید. تنها نکته ای که باید بدانید این است که با عضویت در کانال VIP سیگنال ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز از تعرفه کمتری برخوردار می شوید.

سیگنال های ارز دیجیتال در کجا ارائه می شوند؟

سیگنال های ارز دیجیتال در کانال خصوصی تلگرام قرار می گیرد تا در سریع ترین زمان ممکن بتوانید نسبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنید.

ساختار سیگنال های ارز دیجیتال به چه شکلی هست؟

در هر سیگنال محدوده ورود برای خرید و تارگت های فروش مشخص شده که با استفاده از آنها می توانید خرید و فروش خود را انجام دهید. علاوه بر آن نقطه استاپ لاس و لوریج موردنظر نیز داده می شود.

سیگنال های ارز دیجیتال ارائه شده برای چه جفت ارزهایی قابل استفاده هستند؟

در هر سیگنال جفت ارزی که با استفاده از آن می توانید خرید و فروش خود را انجام دهید مشخص شده است. به عنوان مثال جفت ارز ETH/BTC یعنی اتریوم یا ETH را در ازای بیت کوین یا همان BTC خرید و فروش کنید و یا جفت ارز ETH/USDT یعنی اتریوم یا ETH را در ازای تتر یا همان USDT خرید و فروش کنید.

روزانه چند سیگنال ارز دیجیتال در کانال قرار می گیرد؟

تعداد سیگنال های ارائه شده در کانال بستگی به شرایط بازار دارد. به عنوان مثال در زمانی که بازار سبز یا صعودی باشد مسلما تعداد سیگنال ها زیاد هست و ممکن است که روزانه تعداد 10 سیگنال یا بیشتر ارائه شود اما زمانی که بازار قرمز یا نزولی باشد تعداد سیگنال های ارائه شده کمتر خواهد بود چون احتمالا ضرر کردن سیگنال ها بیشتر از سود دادن آن ها می شود. البته این نکته را نیز باید مدنظر داشته باشید که در بازار نزولی سیگنال فیوچرز ارسال می شود، اما در حالت اسپات سیگنال هایی ارائه می شود که در کف روند خودشان قرار دارند.

برای استفاده از سیگنال های ارز دیجیتال باید چه مهارت هایی باید داشته باشیم؟

برای اینکه بتوانید از سیگنال ها استفاده کنید باید با نحوه کار در صرافی آشنایی داشته باشید و بتوانید در این صرافی ها به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آیا می توانم از سیگنال ها در هر صرافی آنلاین دیگری که تمایل دارم استفاده کنم؟ مثل صرافی های ایرانی؟

خیر به این دلیل که هر صرافی عرضه و تقاضا و میزان نقدینگی خاص خود را دارد و تحلیل و سیگنال هر صرافی با صرافی دیگر متفاوت است. همچنین قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف دقیقا مثل هم نیستند و با هم اختلاف قیمت دارند.

سیگنال های ارز دیجیتال ارائه شده در کدام صرافی آنلاین قابل استفاده هستند؟

سیگنال های ارز دیجیتال ارائه شده در صرافی معتبر و بین المللی بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس قابل استفاده می باشد.

چرا سیگنال ها فقط مختصص به صرافی ارائه می شوند؟

به این دلیل که صرافی های بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس، صرافی های بین المللی و شناخته شده ای است و میزان عرضه و تقاضا و نقدینگی در آن نسبت به صرافی های دیگر به مراتب بالاتر و حقیقی تر هست و در آن قیمت های فیک ارائه نمی شود. ضمن اینکه با توجه به میزان بالای عرضه و تقاضا در این صرافی ها به راحتی و ظرف کوتاه ترین زمان می توانید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خود را خرید و فروش کنید.

من ایرانی هستم، آیا می توانم در صرافی با استفاده از سیگنال ها خرید و فروش کنم؟

بله می توانید اما توجه داشته باشید که صرافی بایننس، کوینکس، کوکوین، بای بیت و اوکی ایکس ایرانی ها را تحریم کرده است و برای کار در آن باید نکاتی را رعایت کنید تا از بسته شدن حساب کاربری شما و از دست دادن سرمایه تان جلوگیری کنید. تمام این موارد در آموزش صرافی به طور کامل توضیح داده شده است.

اشتراک رایگان ارز دیجیتال دقیقا به چه شکل قابل استفاده هست؟

شما با عضویت در کانال تلگرام عمومی بایننس فارسی با آیدی BinanceFA_com می توانید برای همیشه از سیگنال های رایگان استفاده کنید. سیگنال های رایگان صرفا جهت اعتمادسازی است و در صورتی که توانستیم اعتماد شما را جلب کنیم، می توانید اشتراک ویژه تهیه کرده تا از سودهای بیشتری برخوردار شوید.

چه کسانی می توانند از سیگنال های رایگان استفاده کنند؟

تقریبا تمام افرادی که مهارت کار با صرافی را بلد باشند، می توانند در این سیگنال ها شرکت کنند (البته ما ویدیوهایی مخصوص کانال سیگنال تهیه کرده ایم که قبل از عضویت می توانید آنها را مشاهده کنید).

آیا با دریافت اشتراک یک کانال سیگنال این تضمین ایجاد می شود که بتوانم ماهانه سود کرده و چندین برابر مبلغ اشتراک را به دست آورم؟

خیر به هیچ عنوان؛ هر تریدر بر اساس عملکرد خود و میزان استفاده از سیگنال ها، نقطه ورود و خروج و میزان سرمایه و… سود و زیان متفاوتی خواهد داشت. همچنین جهت کاهش ریسک لازم است که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک داشته و حداکثر 2 تا 5 درصد از سرمایه خود را در هر سیگنال وارد کنید. همین طور باید استاپ لاس ها را به طور دقیق در تریدهای خود لحاظ کرده و از لوریج بر اساس سطح ریسک خودتان استفاده کنید.

منظور از سیگنال های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و سبد هولد در کانال های سیگنال چیست؟

سیگنال های بلند مدت یا سبد هولد؛ سیگنال هایی هستند که شما می توانید آنها را بین 3، 6 و یک سال نگهداری کنند و مثلا وقتی که 100 درصد سود کردید، 50 درصد آن را سیو سود کرده و باقی را برای تارگت های بالاتر نگهداری کنید. سیگنال های میان به سیگنال های گفته می شود که زیر 3 ماه می توانید آنها را نگهداری کرده و از آنها سودهای عالی کسب کنید و سیگنال های کوتاه مدت معمولا بین چند دقیقه تا چند روز نگهداری کنید. این نکته هم به یاد داشته باشید، بازار همیشه روی خوب هم دارد و ممکن است یک سیگنال زودتر ازآن چیزی که فکرش را بکنید، پامپ شود و یا ممکن است یک ارز سرمایه گذارنش را حسابی اذیت کرده و نهایتا بعد از خروج شما پامپ شود، پس سرمایه گذاری بازی صبر است.

دوره غیرحضوری و جامع ارزهای دیجیتال
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *