برایان تریسی در همایش خلق ثروت در دانشگاه شیکاگو اینطور می‌گوید: افراد ثروتمند همگی عادت های رفتاری مشابهی دارند. به کلمه عادت دقت کنید، آنها بسیار منظم هستند و همین انضباط رفتاری آغاز هر موفقیتی است که فقط در اثر تکرار زنجیره ای از عملکردهای پیوسته متوجه هدف، خلق می‌شود.